Е-учење предмета Мирфологија - кликни ОВДЕ

Предметни наставник

Проф. др Драган Жикић, редовни професор

Предмет се слуша у I (зимском) семестру основних академских студија анимална производња

Недељни фонд часова:

Предавања - 4; Вежбе - 4; Други облици наставе - 2.

Термини

Предавања - Четвртак 12-14 ч - П2 - Петак 8-10 ч - П4

Вежбе - АП1 - Понедељак 17-21 ч - сала С21 - АП2 - Понедељак 13-17 ч - сала С21

Консултације - Четвртак - 08 - 10 ч - Сточарски павиљон - 2 спрат - канц. 15

Литература

  1. Основни уџбеник је: Драган Жикић, Гордана Ушћебрка, Слободан Стојановић. Морфологија животињаа, Пољопривредни факултет, 2016 - линк

  2. Шијачки, Н., Пантић-Јаблан, О., Пантић, В.: Морфологија домаћих животиња, Научна књига, Београд, 1998.

  3. Пантић, В.:Хистологија. Научна књига, Београд, 1991.

  4. Пантић, В.: Биологија ћелије, Универзитет у Београду, Београд, 1997.

  5. Konig HE, Liebich HG. Veterinary anatomy of domestics mammals. Schattauer, 2003.

  6. Пантић, В.: Ембриологија. Савремена администрација, Медицинска књига, Београд, 1995.

  7. Симић, В., Јанковић, Ж.: Анатомски атлас домаћих животиња сисара – Спланхнологија. Универзитет у Београду, Ветеринарски факултет, Београд, 1987

  8. Симић, В.: Нервни систем и чула домаћих сисара. Универзитет у Београду, Ветеринарски факултет, Београд, 1991

  9. Жикић Д, Ушћебрка Г. Практикум из морфологије животиња, Нови Сад, 2006.

Контакт

Проф. др Драган Жикић

dragan.zikic@stocarstvo.edu.rs

Департман за сточарство

II спрат, канцеларија бр 15

тел. 021/4853485